Photo Rating Website
Strona początkowa łzy julia ebok.pl łasicowate żmijówka
łamanie norm moralnych

aaaaJa dla Ciebie sięgam dna...aaaa

Temat: Aborcja.
...uznania naszej odrębności i mądrości, bycia sobą i bronienia swojego ja, opierania się naciskom z zewnątrz, traktowania nas po ludzku i ze zrozumieniem dla naszych problemów. Po drugiej – prawo do walki o życie ludzkie, potrzeba ochrony tych, którzy się bronić nie mogą (wywodząca się z czasów, gdy sami byliśmy bezbronni i tego potrzebowaliśmy), poczucie winy z powodu czynienia krzywdy i własnego egoizmu, lęk przed potępieniem za łamanie norm moralnych, lęk przed śmiertelnym grzechem i karą na wieki. Jak wiadomo (piszę o tym nie raz) konfliktu wewnętrznego nie da się rozwiązać poprzez zwalczenie jednej ze stron, lecz przez respektowanie ich obu, dopuszczenie do głosu wszystkich racji i umiejętność życia w sprzecznościach. To trudne i wymaga dojrzałości. Niestety, wydaje się, że wielu przeciwnikom i zwolennikom prawa do aborcji tej dojrzałości brakuje i...
Źródło: whouse.pl/showthread.php?t=2616Temat: Prostytucja kobiet - pójście na łatwiznę, czy ciężki kawałek chleba?
...spotyka się z dezaprobatą. Społeczeństwo natomiast jest głównym gwarantem przestrzegania norm moralnych - tych, które są uregulowane prawnie, a także tych, których prawem nie sposób uregulować. Jednostka łamiąc normy społeczne lub moralne naraża się na sankcje społeczne: śmieszność, wstyd, ostracyzm. Wraz ze zmniejszającą się wrażliwością na sankcje społeczne, co jest zwykle nieuniknione, zmniejsza się wrażliwość na łamanie norm moralnych.
Źródło: beztabu.com/showthread.php?t=14240


Temat: Prostytucja kobiet - pójście na łatwiznę, czy ciężki kawałek chleba?
...wynika z nawyku i strachu przed konsekwencjami ich łamania. Oczywiście jest grupa ludzi, którzy przestrzegają norm z powodu własnego, głębokiego przekonania wykształconego poprzez własne przemyślenia natury moralnej. Większość jednak podąża za tłumem, przyjmując gotowe wzorce, które np. mogą wypływać z nauki kościoła. Prostytutki muszą, siłą rzeczy, porzucić wzorce wpojone im w procesie socjalizacji, a to z kolei ułatwia łamanie norm moralnych. Nie twierdzę, że jest to prawda objawiona, sam mam wątpliwości, jednakże uważam, że znacznie więcej takie osoby są w stanie zrobić dla pieniędzy niż ludzie wykonujący bardziej akceptowane społecznie zawody.
Źródło: beztabu.com/showthread.php?t=14240


Temat: Kim jest wojujący ateista?
Cleo, Po prostu trafiłem na inne badania, które stwierdzają coś zupełnie innego. Na racjonaliście jest link do tych statystyk, inne źródła twierdzą, że wyznawanie religii nie ma wpływu na łamanie norm moralnych, jeszcze inne przypisują ateistom większą skłonność do łamania norm. Gdybyś przypadkiem chciała źródeł do tej ostatniej opinii: http://ewapioro.salon24.pl/138392,cz...dzmi-uczciwymi http://ewapioro.salon24.pl/138628,cz...wymi-odpowiedz (wyjaśnienia, źródła itp. do poprzedniego linka) http://cicero.de/97.php?ress_id=&item=3376 (jedne z oryginalnych badań, j. niemiecki)
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=7694


Temat: Prostytucja kobiet - pójście na łatwiznę, czy ciężki kawałek chleba?
Przyznaję, że był to eksperyment o niekoniecznie doniosłym znaczeniu. Być może jest on w stanie przekonać jedynie przekonanych. W moim odczuciu jednakowoż, jego wyniki potwierdzają pogląd, który bez niego miałby charakter stricte teoretyczny. Otóż wydaje mi się logiczne, iż wraz z przełamywaniem kolejnych barier moralnych człowiek staje się coraz mniej wrażliwy na łamanie norm moralnych. Sprzedaż własnego ciała i godności wymaga przełamania wielu barier, nie tylko natury moralnej. Tego typu działania zmniejszają wrażliwość jednostki na skutki sprzedaży innych wartości. Mówiąc najprościej, "pozbywają się skrupułów", gwałcenie wartości staje się coraz łatwiejsze. Wartością nadrzędną staje się pieniądz. Być może istnieją takie kobiety, które pozostają...
Źródło: beztabu.com/showthread.php?t=14240Ja dla Ciebie sięgam dna...

Designed By Royalty-Free.Org